hourglass

Telepatia şi vehiculul eteric - Alice Bailey

  • 20,00LEI

  • Fără taxe: 19,05LEI
  • Preţul în puncte de fidelitate: 2000

overview

telepatia, stiinta impresionarii telepatice, corpurile eterice, mintea universalaExplicaţiile privind ştiinţa telepatiei şi a impresionării telepatice cuprinse în această carte, precum şi asupra formelor gând, sunt de un imens folos societăţii prezente, elucidând multe din misterele fenomenelor deosebite ce s-au înmulţit în ultimele decenii. Prezentarea alcătuirii ierarhice a structurilor universului nostru, luminează calea cercetătorului doritor de cunoaştere.

“Adevăratul om telepatic este cel receptiv la impresiile ce-i parvin de la toate formele de viaţă din cele trei lumi, dar în egală măsură este receptiv şi la impresiile din lumea sufletelor şi din lumea intuiţiei. Dezvoltarea instinctului telepatic este cea care îl va face în cele din urmă pe om să devină stăpânul/maestrul celor trei lumi, şi, de asemenea, al celor cinci lumi ale dezvoltării umane şi supraumane. întreaga ştiinţă a telepatiei (ca sămânţa a unei viitoare potenţe a rasei) poate fi dezvoltată şi înşeleasă printr-un proces de retragere (de abstractizare ocultă) şi de concentrare asupra cultului telepatic. Acesta este un proces care progresează astăzi în două feluri: prin intremediul grupurilor şi oamenilor telepatici şi prin intermediul investigaţiei ştiinţifice exoterice. Construcţia formei-gând ce va obişnui rasa cu ideea lucrării telepatice se desfăşoară în linişte, iar seminţele acestei dezvoltări devin foarte puternice şi germinează repede. E vorba, în ultimă instanţă, de sămânţa unei CIVILIZAŢII DE MAEŞTRI.”

Când se folosesc cuvintele Biblice: “în El trăim şi ne mişcăm şi ne avem fiinţa”, avem declaraţia unei legi fundamentale în natura şi bazele enunţate ale faptului pe care îl acoperim prin cuvântul, mai degrabă fără sens: Omniprezenţa. Omniprezenţa îşi are bazele în substanţa universului şi, în ceea ce oamenii de ştiinţă denumesc eter; acest cuvânt, “eter”, este un termen generic acoperind oceanul de energii care se întrepătrund şi care constituie acel sintetic corp de energie al planetei noastre.

De aceea, apropiindu-ne de subiectul telepatiei, trebuie să avem grijă să ţinem cont că, fiecare formă din natură are un corp eteric care este parte integrantă din forma substanţială a lui Dumnezeu însuşi – nu forma densă, fizică, ci ceea ce esoteriştii privesc ca fiind forma care creează substanţa. Folosim cuvântul Dumnezeu pentru a reprezenta expresia acelei Una, O Viaţă care animă fiecare formă din planul exterior obiectiv. De aceea, corpul eteric sau energetic al fiecărei fiinţe umane este o parte integrantă a corpului eteric al planetei însăşi şi, în consecinţă, a sistemului solar. Prin acest medium, fiecare fiinţă umană este de fapt legată de orice alta expresie a Vieţii Divine, mică sau mare. Funcţia corpului eteric este de a primi impulsuri energetice şi să fie atras în activitate de aceste impulsuri, sau curenţi de forţă, emanând dintr-o sursă de origine. Corpul eteric nu este în realitate nimic altceva decât energie. Este compus din miliarde de fire de forţă ori de mici curenţi de energie, menţinuţi în relaţie cu corpurile emoţionale şi mentale şi cu sufletul prin efectul lor de coordonare. Aceşti curenţi de energie, la rândul lor, au un efect în corpul fizic şi se manifestă într-o activitate de un anume fel sau altul, în funcţie de natura şi puterea tipului de energie care poate domina corpul eteric în orice moment.

Prin corpul eteric, circulă energie emanată dintr-o minte. Privind Umanitatea ca masă, răspunsul, în conformitate cu regulile Minţii Universale, apare inconştient; în timpurile noastre acesta este complicat de o creştere a receptivităţii la ideile masei – denumită câteodată opinie publică - a mentalităţii umane ce evolueazã rapid. în interiorul familiei umane se găsesc, de asemenea, aceia care răspund acelui grup de Gânditori care, lucrând în manieră mentală, controleazã din latura subiectivă a vieţii, extinderea planului mare şi manifestarea scopului divin. 

Acest grup de Gânditori se împarte în şapte mari diviziuni şi este condus de trei mari Vieţi sau Entităţi Superconştiente. Acestea sunt: Manu, Christos şi Mahachohan. Aceştia trei lucrează în principal prin metoda influenţării minţilor adepţilor şi a iniţiaţilor. Mai târziu, aceştia, la rândul lor, influenţează discipolii lumii şi fiecare discipol în locul său şi cu responsabilitatea sa, lucrează prin conceptul său asupra planului şi caută să-i dea expresie atât cât este posibil. Astfel, după cum puteţi presupune, este un proces de scădere a vibraţiilor până când devin destul de grele încât să afecteze materia planului fizic şi astfel să facă posibilă construirea efectelor organizate în planul fizic. Aceşti discipoli au lucrat până acum foarte mult singuri, exceptând situaţia în care relaţiile karmice i-au dezvăluit pe unii pentru alţii şi o relaţie de inter comunicare telepatică a fost strict şi fundamental dedicată Ierarhiei adepţilor şi iniţiaţilor, încarnaţi sau nu şi muncii lor individuale cu discipolii lor.

Totuşi, acum este posibilă stabilirea unor condiţii asemănătoare şi o relaţie telepatică între discipoli la nivelul planului fizic. Nu contează unde s-ar afla, membrilor acestui grup de mistici şi cunoscători, la un moment dat le va fi uşor să comunice între ei şi asta se întâmplă destul de frecvent chiar şi azi. O idee mistică de bază sau o nouă revelaţie asupra adevărului este dintr-odată recunoscută de mai mulţi şi îşi găseşte expresia simultan prin intermediul mai multor minţi. Nici o singură persoană nu poate pretinde dreptul individual asupra unui principiu enunţat sau a unui adevăr. Mai multe minţi l-au înregistrat. Totuşi, generalizând la o scară largă, se spune că aceşti oameni au atins curenţii gândului interior ori au răspuns acţiunii Minţii Universale. Literal şi tehnic, aceasta nu este aşa. Mintea Universală este atinsă de un membru al Ierarhiei planetare în funcţie de capacitatea şi echipamentul său mental şi de imediatele nevoi ce au fost sesizate de adepţii lucrători. Apoi, El prezintă noua idee, noua descoperire sau noua revelaţie grupului său de adepţi (telepatic, bineînţeles) şi, după ce a fost discutată de ei, El o prezintă grupului său de discipoli. Printre ei, El va găsi unul care răspunde mai bine şi mai inteligent decât ceilalţi şi acesta, prin gândirea lui clară şi puterea formelor-gând formulate, poate atunci să influenţeze alte minţi. Acestea prind conceptul ca şi cum ar fi al lor; ele rămân asupra lui şi lucrează pentru a-l manifesta. Fiecare minte îl priveşte ca şi cum ar fi privilegiul său special să facă asta şi pentru că deţin această facultate specializată precum şi responsabilitatea determinată automat, aruncă asupra conceptului toată energia sa, lucrează şi se luptă pentru formele-gând ale sale.

O ilustrare pentru aceasta poate fi găsită în istoria Ligii Naţiunilor. înainte de a face o muncă specială, Maestrul Serapis s-a străduit să aducă o idee constructivă pentru ajutorarea umanităţii. El a conceput o unitate mondială în domeniul politicii care ar putea să rezolve, ca o legătură inteligentă a naţiunilor, păstrarea păcii internaţionale. El a prezentat aceasta adepţilor din conclava sa şi a putut fi simţit că într-adevăr s-ar putea face ceva în acest sens. Maestrul Isus a înţeles şi a prezentat aceasta grupului Său de discipoli, pentru că atunci El lucra în occident. Unul din aceşti discipoli din planurile interioare, a sesizat sugestia şi a pasat-o mai departe (sau mai degrabă a coborât-o) până când ideea s-a înregistrat în creierul Colonelului House. El, neînregistrând sursa (de care era total inconştient), a pasat, la rândul său ideea aspirantului celei de-a şasea raze, numit Woodrow Wilson. Apoi, hrănită de bogăţia ideilor analoage din minţile multora, a fost prezentată lumii. Trebuie să reţineţi că funcţia unui discipol este de a concentra un curent de energie de un anume fel asupra planului fizic unde poate deveni un centru de forţă care să atragă către el tipuri similare de idei şi curenţi de gândire care nu sunt destul de puternici să trăiască prin ei înşişi sau să producă un impact suficient de puternic asupra conştiinţei umane.

 

în unire stă puterea. Aceasta este a doua lege care guvernează comunicarea telepatică.

 

Prima lege este:

1. Puterea de a comunica se găseşte în chiar natura substanţei însăşi. Ea stă potenţial în eter şi semnificaţia telepatiei se găseşte în cuvântul omniprezenţă.

 

A doua lege este:

2. întrepătrunderea mai multor minţi produce unitatea gândului care este suficient de puternic pentru a fi recunoscut de creier.

 

Iată, avem o lege ce guvernează o activitate subiectivă şi o altă lege ce guvernează manifestarea obiectivă. Să încercăm să exprimăm aceste legi în cea mai simplă manieră posibilă. Cănd fiecare membru al unui grup poate funcţiona în conştiinţa minţii lui, nelimitată de creier sau de natura emoţională, el va descoperi universalitatea principiului mental care este prima expresie exoterică a conştiinţei sufletului. El va intra apoi în lumea ideilor, devenind conştient de ele prin platoul receptor sensibil al minţii. Apoi el va căuta să găsească pe aceia care răspund la acelaşi tip de idei şi care reacţionează la acelaşi impuls mental, simultan cu el. Unindu-se cu ei el va descoperi că este într-un raport cu ei.

înţelegerea primei legi, produce rezultate în minte sau corpul mental. înţelegerea celei de-a doua legi produce rezultate într-o mai puţin receptivă staţie, şi anume, creierul. Aceasta este posibil prin întărirea reacţiei mentalului unui om determinată de reacţia mentală a altora, la fel de receptivi. Se va descoperi, astfel, că acest proces de comunicare, guvernat de aceste două legi, a fost dintotdeauna activ printre adepţi, iniţiaţi şi discipolii seniori care sunt în corpuri în planul fizic. Acum, operaţia acestui proces trebuie să fie extinsă şi dezvoltată cu consecvenţă de grupul de mistici şi servitori ai lumii care constituie, în embrion, Salvatorul Lumii.

Numai aceia care ştiu ceva despre înţelesul concentrării şi meditaţiei şi care îşi pot ţine mintea neclintită în lumină vor fi capabili să înţeleagă prima lege şi jocul energiilor direcţionate prin gînd, joc ce găseşte un terminal al exprimării în mintea unui Gânditor inspirat, iar celălalt terminal în mintea atentă a lumii servitoare şi care caută să se acordeze cu acele procese mentale care deţin cheia salvării lumii. Energia gândului direcţionat are ca sursă un Gânditor care poate intra în Mintea Divină, după ce a transcens limitările umane; receptorul gândului direcţionat este, în expresia exoterică, omul care şi-a aliniat creierul, mintea şi sufletul.

Este sigur că omniprezenţa, care este o lege în natură, şi având la bază faptul că, corpurile eterice ale tuturor formelor constituie corpul lumii eterice, face omniscienţa posibilă. Corpul eteric al Logos-ului Planetar este atras în activitate de Voinţa sa direcţionată; energia este rezultatul formei-gând a Sa, acţionând în şi prin corpul Său energetic. Această formă-gând cuprinde şi exprimă Scopul său pentru lume. Toate formele subumane ale vieţii şi formele umane până la stadiul omului avansat sunt guvernate de gândul divin prin intermediul corpurilor lor energetice care sunt parte integrantă din tot. Ele reacţionează, totuşi, incoştient şi neinteligent. Umanitatea avansată, misticii şi cunoscătorii devin conştienţi din ce în ce mai mult de mintea care conduce procesele evolutive. Când această conştientizare este cultivată şi mintea individuală este adusă în mod conştient în contact cu mintea lui Dumnezeu, aşa cum se exprimă Ea însăşi prin mintea iluminată a adepţilor Ierarhiei, vom obţine o creştere constantă a omniscienţei. Acesta este rezumatul jocului telepatic în adevăratul sens; el portretizează creşterea acelei oligarhii a sufletelor alese care vor conduce până la urmă lumea, care vor fi alese pentru a conduce şi care vor fi recunoscute de masa de alegători ca fiind apte pentru acest înalt post prin coordonarea pe care au stabilit-o între:

1.mintea universală

2.mintea lor individuală iluminată de conştiinţa sufletului

3.creierul, reacţionând la mintea individuală şi

4.grupul acelora ale căror minţi şi creiere sunt în mod similar acordate şi legate telepatic.

Se presupune, în legătură cu discipolii şi aspiranţii pentru a deveni discipoli, că minţile lor sunt cumva acordate sufletului; că ei sunt, de asemenea, aliniaţi astfel, încât mintea, şi creierul sunt coordonate şi încep să funcţioneze ca o unitate. Aceasta este responsabilitatea individuală. Acum apare datoria de a învăţa să fii gata să răspunzi nevoilor grupului şi să găseşti şi să contactezi acele minţi care sunt energizate de curenţi-gând similari. Aceasta se cultivă. Cum se poate realiza aceasta, fratele meu? Haide să luăm în considerare diferitele feluri ale lucrării telepatice.

Fiinţa umană nedezvoltată şi femeia ori bărbatul negânditori, non mentali, pot fi, şi deseori sunt telepatici, dar centrul prin care lucrează ei este plexul solar. Linia comunicării este, astfel, de la un plex solar la altul. Aceasta estetelepatia instinctuală şi are la bază sentimentele. Presupune invariabil, implicarea unor radiaţii din plexul solar, care, în cazul lumii animale serveşte de obicei ca şi creier instinctual. Acest tip de comunicare telepatică este în mod clar o caracteristică a corpului animal al omului, şi una din cele mai bune ilustrări ale acestui raport este aceea care există între o mamă şi copilul său. Acesta este tipul de telepatie care este predominant prezent în grupa medie a spiritiştilor. Acolo, mediumul, în mod inconştient, stabileşte o legătură telepatică cu oamenii din cerc. Sentimentele lor, grijile, supărările şi dorinţele devin vizibile şi formează o parte din “citire”, după cum este denumit procedeul. Atât participanţii, cât şi mediumul funcţionează prin acelaşi centru. Cu acest tip de clasă de medium, şi într-un asemenea loc de adunare spiritistă, cel mai inteligent şi mai polarizat mental dintre oameni nu va învăţa nimic şi probabil nu va primi nici un mesaj, dacă nu este un trucaj la mijloc. De aceea, când este vorba despre o investigaţie ştiinţifică făcută de minţi antrenate, predomină fenomenele fizice şi nu formele mai subtile ale pshihismului. Când formele mai subtile ale percepţiei supra – sau extra-senzoriale au fost implicate, subiecţii erau ori adolescenţi, ori în jurul vârstei de 20 de ani şi de la bun început au fost concentraţi corect asupra corpului emoţional – al sentimentelor. Aceasta este adevărat chiar şi atunci când sunt super intelectuali.

Această formă de comunicare telepatică ce implică întotdeauna plexul solar este de două feluri:

a) De la plex solar la plex solar între două persoane obişnuite, guvernate de dorinţă şi de la început centrate în corpurile astrale şi animale.

b) între o persoană de genul “plex solar”, dacă o putem numi aşa, şi o persoană de tip superior al cărei plex solar funcţionează activ, dar care are viu/trezit şi centrul gâtului. Acest tip de persoană se încadrează în două locuri – aceasta datorându-se faptului că gândul simţit şi trimis de persoana de tip plex solar are în el ceva din substanţa sau energia mentală. Sentimentul pur şi emanaţiile emoţionale dintre doi oameni necesită numai un contact de tip plex solar.Mai târziu, când este asumată munca de grup în telepatie, centrii transmisiei, acolo unde este vorba despre sentimente înalte, devotament, aspiraţie şi iubire şi unde grupurile muncesc cu dragoste pură, comunicarea va fi de la inimă la inimă şi de la inima unui grup la inima altui grup. Expresia “să vorbim de la inimă la inimă”, atât de uzuală, este de obicei prost folosită, dar într-o zi ea va deveni adevărată. în prezent avem, de obicei, doar o conversaţie de tip plex solar.

A doua formă de muncă telepatică este aceea de la minte la minte, şi prin această formă de comunicare ajungem la ceea ce înseamnă cea mai înaltă cercetare. Numai tipurile mentale sunt implicate şi cu cât pot fi eliminate mai mult sentimentele, emoţiile şi dorinţele puternice, cu atât mai corectă va fi munca realizată. Dorinţa puternică de a dobândi succesul în munca telepatică, precum şi frica de eşec sunt cele mai sigure căi de a scoate din ecuaţie orice fructificare a efortului. Un ajutor real în această muncă este atitudinea de non-ataşament şi acel spirit de“nu-mi pasă”. Experimentatorii angajaţi pe această linie au nevoie să acorde mai mult timp şi gândire recunoaşterii tipurilor de forţă. Ei au nevoie să înţeleagă că emoţia, dorinţa pentru orice, din partea agentului receptor, creează curenţi de energie ce emană şi resping pe acela cu care ar trebui să intre în contact, adică chiar gândul direcţionat al unei persoane care caută să realizeze o legătură. Când aceşti curenţi sunt potriviţi ca putere, acţinează ca un bumerang şi se întorc la centrul care i-a emanat, fiind atraşi înapoi acolo de puterea vibraţiei care i-a trimis înainte. în acest gând zace ascunsă cauza:

a. eşecului din partea transmisiei şi a agentului emiţător. O dorinţă intensă de a face o impresie satisfăcătoare va atrage după sine întoarcerea gândului înapoi la emiţător.

b. eşecul de partea agentului receptor a cărui dorinţă puternică de a reuşi trimite în afară un asemenea curent de energie, încât atunci când întâlneşte curentul de energie trimis spre el, îl blochează şi îl trimite înapoi de unde a venit; ori, dacă receptorul este conştient de aceasta şi caută să îşi potolească dorinţa, el reuşeşte foarte des să se înconjoare cu un zid de dorinţe inhibate prin care nimic nu poate penetra.

Scrie o recenzie review

Note: HTML is not translated!
    Nu e bună           Bună
Captcha

Tags: telepatia, alice bailey