NOUA POLITICĂ DE COOKIES UE

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru a permite să funcționeze corect și pentru a ne permite să vă oferim un serviciu mai bun. Dacă sunteți mulțumit cu acest lucru vă rugăm să faceți clic pe butonul "Continuare" pentru a trece la site-ul web. Dacă doriți să aflați mai multe despre cookie-uri vă rugăm dați clic aici
David R. Hawkins MD, Ph.D.

David R. Hawkins MD, Ph.D.

Sir David R. Hawkins este cunoscut pe plan internaţional ca învăţător spiritual, autor şi conferenţiar pe tema stărilor spirituale avansate, cercetarea conştiinţei şi Realizarea Prezenţei lui Dumnezeu ca Sine.

Lucrările care i-au fost publicate, precum şi înregistrările conferinţelor sale au fost recunoscute pe scară largă drept unice prin aceea că o stare foarte avansată de conştientizare spirituală a avut loc într-o persoană cu pregătire ştiinţifică şi clinică ce a fost ulterior capabilă să exprime şi să explice fenomenele neobişnuite într-o manieră limpede şi inteligibilă.

Tranziţia de la starea de ego obişnuită a minţii până la eliminarea acesteia de către Prezenţă apare descrisă în trilogia Putere versus Forţă (1995 şi Ed. Cartea Daath, 2005) – carte care a primit aprecieri chiar şi din partea Maicii Tereza – Ochiul Sinelui (2001 şi Ed. Cartea Daath, 2005) şi Sinele: Realitate şi subiectivitate (2003 şi Ed. Cartea Daath, 2006), care au fost traduse în principalele limbi ale lumii. A doua trilogie – Adevăr versus falsitate: Cum le putem diferenţia (2005 şi Ed. Cartea Daath, 2009), Transcenderea nivelurilor conştiinţei (2006 şi Ed. Cartea Daath, 2008), Descoperirea Prezenţei lui Dumnezeu: Non-dualitatea devoţională (2007 şi Ed. Cartea Daath, 2009) – precum şi Realitate, spiritualitate şi omul modern (2008, publicată de Editura For You) continuă explorarea manifestărilor ego-ului, a limitărilor sale inerente şi a modului în care acestea pot fi depăşite.

Prima trilogie a fost precedată de studiul Naturii Conştiinţei şi a fost publicată ca disertaţie de doctorat cu titlul Analiza cantitativă şi calitativă şi calibrarea nivelurilor conştiinţei umane (1995), care stabilea o corelaţie între domeniile, aparent separate, ale ştiinţei şi spiritualităţii. Acest lucru a fost posibil prin descoperirea esenţială a unei tehnici care, pentru prima dată în istoria umanităţii, oferea un mijloc de a deosebi adevărul de falsitate.
Importanţa dizertaţiei iniţiale a fost recunoscută prin recenzia foarte favorabilă şi de dimensiuni generoase apărută în Brain/Mind Bulletin şi cu ocazia unor prezentări ulterioare precum Conferinţa internaţională despre ştiinţă şi conştiinţă. Numeroase alte prezentări au fost susţinute în diverse organizaţii, conferinţe despre spiritualitate, grupuri bisericeşti, de călugăriţe şi călugări, atât pe plan naţional, cât şi în străinătate, inclusiv la Forumul Oxford, în Anglia. În Orientul îndepărtat, dr. Hawkins este un „Învăţător al Căii către Iluminare” recunoscut cu titlul „Tae Ryoung Sun Kak Dosa”.
Ca răspuns la observaţia sa că o mare parte a adevărului spiritual a fost greşit înţeleasă de-a lungul timpului din cauza lipsei explicaţiilor, dr. Hawkins a susţinut seminarii lunare care au oferit lămuriri detaliate ce ar ocupa prea mult spaţiu pentru a fi incluse într-un format de carte. Sunt, însă, disponibile  înregistrările seminariilor, cărora li  s-au adăugat întrebări şi răspunsuri care aduc lămuriri suplimentare.
Scopul general al acestei lucrări de o viaţă este acela de a reinterpreta experienţa umană în termenii evoluţiei conştiinţei şi de a integra o înţelegere atât a minţii, cât şi a spiritului ca expresii ale Divinităţii înnăscute, care reprezintă substratul şi sursa permanentă a vieţii şi a Existenţei. Această dedicare este exprimată prin declaraţia „Gloria in Excelsis Deo!” cu care încep şi se încheie toate lucrările sale.

Rezumat biografic

3 iunie 1927 –  19 septembrie 2012

Dr. Hawkins a practicat psihiatria din 1952 şi a fost membru pe viaţă al Asociaţiei Americane de Psihiatrie şi a multor altor organizaţii profesionale.

A fondat următoarele organizaţii, institute, programe:

 • North Nassau Mental Health Center, Inc., 1985
 • Federation of Mental Health, 1963
 • North Nassau Clinical Laboratories, 1971
 • North Nassau Research Division and Laboratories, 1971
 • An Integrated System for the Care of Schizophrenics, 1971
 • Institute for Applied Spiritual Studies, 1980

Şi a fost co-fondator pentru numeroase alte institute, deţinând şi funcţii importante în consiliile de conducere, ştiinţifice şi medicale.

La televiziunea naţională americană a apărut în programe precum The McNeil/Leher News Hour, The Barbara Walters Show, The Today Show, în documentare ştiinţifice şi numeroase alte emisiuni.

Este autorul unei multitudini de publicaţii ştiinţifice şi spirituale, cărţi, materiale video şi serii de conferinţe. Este co-autor, alături de laureatul premiului Nobel, Linus Pauling, al studiului novator Orthomolecular Psychiatry („Psihiatrie ortomoleculară”). Vreme de mulţi ani a fost consultant al Diocezelor Episcopale şi Catolice, ordinelor monastice şi al altor ordine religioase.
Dr. Hawkins a susţinut conferinţe în lumea întreagă, inclusiv la Westminster Abbey, universităţile din Argentina, Notre Dame şi Michigan, la universităţile Fordham şi Harvard, precum şi la Forumul Oxford – în Anglia. A susţinut Seminarul Anual Landsberg la Universitatea California şi la Şcoala Medicală din San Francisco. El este, de asemenea, consultant al guvernelor străine pe probleme de diplomaţie internaţională şi şi-a adus contribuţia la soluţionarea unor vechi conflicte care constituiau ameninţări majore la adresa păcii mondiale.
În semn de recunoaştere a contribuţiei sale la bunul mers al umanităţii, în 1995 dr. Hawkins a fost numit Cavaler al Ordinului Suveran, Militar şi Ospitalier al „Sf. Ioan Botezătorul” de Ierusalim, ordin întemeiat în anul 1077.

Sursa fotografiei si a materialului biografic:  veritaspub.com/dr-hawkins/

 

Biography Summary

Sir David R. Hawkins, M.D., Ph.D. is a nationally renowned psychiatrist, physician, researcher, and lecturer. He co-authored Orthomolecular Psychiatry with Nobel Laureate Linus Pauling that helped revolutionize psychiatry. His national television appearances include The MacNeil/Lehrer News Hour, The Barbara Walters Show, and The Today Show. Winner of the Huxley Award, knighted by the Sovereign Order of the Hospitaliers of St. John of Jerusalem, nominated for the Templeton Prize and honored in the East with the title “Tae Ryoung Sun Kak Tosa” (Foremost Teacher of the Way to Enlightenment), Dr. Hawkins’ honors are vast. His background is detailed in Who’s Who in America and Who’s Who in the World, and his work has been acclaimed by many world leaders and Nobelists, including Mother Teresa.

Dr. Hawkins has lectured at the University of Argentina; Notre Dame, Stanford, and Harvard Universities; Westminster Abbey; and the Oxford Forum. In addition, he has been an advisor to Catholic, Protestant, and Buddhist monasteries. He has conferred with foreign governments on international diplomacy and has been instrumental in resolving long-standing conflicts that were major threats to world peace. He is the author of the best-selling trilogy, Power vs. Force(published in 17 languages), The Eye of the I, and I: Reality and Subjectivity, and three additional books, including Truth vs. FalsehoodTranscending the Levels of Consciousness, and Discovery of the Presence of God.

Spiritual Biography

Dr. Hawkins is an internationally known spiritual teacher, author, and speaker on the subject of advanced spiritual states, consciousness research, and the Realization of the Presence of God as Self.

His published works, as well as recorded lectures, have been widely recognized as unique in that a very advanced state of spiritual awareness occurred in an individual with a scientific and clinical background who was later able to verbalize and explain the unusual phenomenon in a manner that is clear and comprehensible.

The transition from the normal ego state of mind to its elimination by the Presence is described in the trilogy Power versus Force (1995), which won praise even from Mother Theresa; The Eye of the I (2001); and I: Reality and Subjectivity (2003), which have been translated and are available worldwide in foreign editions. Reviews (such as those on the Internet at amazon.com) have awarded the works with five stars.

The trilogy was preceded by research on the Nature of Consciousness and published as the doctoral dissertation, Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Consciousness (1995), which correlated the seemingly disparate domains of science and spirituality. This was accomplished by the major discovery of a technique that, for the first time in human history, demonstrated a means to discern truth from falsehood.

The importance of the initial work was given recognition by its very favorable and extensive review in Brain/Mind Bulletin and at later presentations such as the International Conference on Science and Consciousness. Many presentations were given to a variety of organizations, spiritual conferences, church groups, nuns, and monks, both nationally and in foreign countries, including the Oxford Forum. In the Far East, Dr. Hawkins is a recognized “Teacher of the Way to Enlightenment.” (Tae Ryoung Sun Kak Dosa”)

In response to his observation that much spiritual truth has been misunderstood over the ages due to lack of explanation, Dr. Hawkins presented monthly seminars and provided detailed explanations that are too lengthy to describe in book format. Recordings are available, along with questions and answers that provide additional clarification.

The overall design of this lifetime work is to recontextualize the human experience in terms of the evolution of consciousness and to integrate a comprehension of both mind and spirit as expressions of the innate Divinity that is the substrate and ongoing source of life and Existence. This dedication is signified by the statement “Gloria in Excelsis Deo!” with which his published works begin and end.

Life Events of Interest

Awards and Recognition

 • Inducted into the 2006 American Psychiatric Association 50-year Distinguished Life Fellows honor
 • Inducted into the 2006 Orthomolecular Medicine Hall of Fame
 • Established Devotional Nonduality as a major spiritual pathway and the Science of Consciousness Research
 • Published numerous articles in spiritual periodicals, 1990 - current
 • As appeared on The Today Show, Science, Barbara Walters, the McNeil-Leher News Hour and talk radio shows worldwide
 • Presents lectures and workshops throughout the U.S., along with monthly full-day seminars, 2002 - current
 • Gave annual Landsberg Lecture at the University of California Medical School at San Francisco
 • Listed in Who’s Who in America and Who’s Who in the World
 • Appointed consultant to the Unity School of Religious Studies and post-graduate curriculum, including establishment of the Unity School of Consciousness Studies, 2003
 • Published research on Science of Consciousness in series of books in 14 languages
 • Establishment of worldwide independent study groups
 • Nobelists and world leaders accorded recognition in support of world value of research and writings: Dr. Linus Pauling; Mother Theresa; Lee Iacocca; Sam Walton; Bill W. (founder of Alcoholics Anonymous); numerous clergy and businessmen (spirit in business).
 • Consultant to government leaders, South Korea, 2000
 • Received title “Tae Ryoung Sun Kak Dosa” (Teacher of Enlightenment), Seoul, Korea, 2000
 • Knighted by the Sovereign Order of the Hospitaliers of St. John of Jerusalem by authority of the Priory of King Waldemar the Great. The Order was established in 1070 and arrived in Denmark around 1164. The ceremony was conducted by H. H. Prince Waldemar of Schaumburg-Lippe on October 7, 2000. He was elected to the Order in October 1996 and was sponsored by Fernando Flores, then an ambassador to the United Nations. The Danish Order then established a branch in the Americas, which supports humanitarian projects in third-world countries.
 • Physicians Recognition Award, American Medical Association, 1992
 • Elected to Sovereign Order of St. John of Jerusalem (Founded 1077), 1989
 • Invited to become Commissioner of Mental Health, State of New York, February, 1983
 • Citation from Medical College of Wisconsin for “Contribution to Medicine”
 • Taught classes on Advaita
 • Published articles with Bill W., cofounder of Alcoholics Anonymous
 • Taught classes based on A Course in Miracles
 • Consultant to clergy, cloistered nuns, Episcopal and Catholic dioceses, the Zen Monastery (NYC), and spiritual groups
 • North Nassau Mental Health Center Award for “Dedication to the Alleviation of Human Suffering,” 1978
 • Huxley Award for “Inestimable Contribution to the Alleviation of Human Suffering,” 1979
 • Published Orthomolecular Psychiatry with Nobelist Linus Pauling, 1973
 • Published numerous scientific papers in the American Journal of Psychiatry amongst other fine publications, 1953 - current
 • Founder and Director, The Mental Health Center (largest practice in New York City), 1958 - 1980
 • Training Psychoanalysis by Prof. Lionel Oversey, M.D., at Columbia University Psychoanalytic Institute
 • Supervising Psychiatrist, New York State Department of Mental Hygiene, 1957
 • Awarded Fellowship in Psychiatry, Mt. Sinai Hospital, New York, 1956
 • Intern, Columbia Hospital, New York School of Psychiatry, 1954
 • Mosby Book Award for Scholastic Excellence, 1953
 • Alpha Omega Alpha – National Medical Scholastic Honor Society, 1952

Founded

 • North Nassau Mental Health Center, Inc., 1958
 • Federation of Mental Health Centers, 1963
 • North Nassau Clinical Laboratories, 1970
 • North Nassau Research Division and Laboratories, 1971
 • An Integrated System for the Care of Schizophrenics, 1971
 • Academy of Orthomolecular Psychiatry, 1971
 • Institute for Applied Spiritual Studies, 1980

Co-Founded

 • Schizophrenics Anonymous (Board of Directors; Medical Advisor)
 • Schizophrenia Foundation of New York State (Incorporator; Director)
 • Schizophrenia Foundation of Long Island (Board of Directors; Medical Advisor)
 • Institute for Scientific Communications (Incorporator; Board of Directors)
 • Journal of Orthomolecular Psychiatry (Editorial Board)
 • Journal of Schizophrenia (Editorial Board)
 • St. George’s Day Activities Center (Medical Advisor)
 • The Attitudinal Healing Center of Long Island (Board of Directors; Medical Advisor)
 • Christ Church Day Activities Center (Medical Advisor)
 • The Masters Gallery of Fine Arts (Co-Director)
 • Mental Health Fairs
 • The Gateposts Halfway House (Medical Advisor)
 • Garfield House (Halfway House)
 • Day Activities Center of Port Washington (Medical Advisor)
 • Brunswick House (Alcoholism; Psychiatric Consultant)
 • New York Association of Holistic Health Centers
 • Life Support Systems (Board of Directors)
 • Space Form (Ecologic Communities and Low-Energy Housing)
 • Became Director Emeritus of the North Nassau Mental Health Center in 1980 and gave up psychiatric practice to spend full time on spiritual research.

Membership

 • American Medical Association (Life Member)
 • American Psychiatric Association (Life Member)
 • New York State Medical Society
 • Nassau County Medical Society
 • Nassau Physicians Guild
 • Nassau Academy of Medicine
 • New York Academy of Science
 • The American Association for the Advancement of Science
 • New York State Psychiatric Association
 • Qualified Psychiatrist, New York State Department of Mental Health
 • Nassau Psychiatric Society
 • New York State Clinical Directors Association
 • American Association of Psychiatric Administrators
 • Academy of Orthomolecular Psychiatry (Founding President; Chairman of the Board)
 • International Academy of Preventive Medicine
 • American Holistic Health Association
 • The Huxley Institute for Biosocial Research (Board of Directors)
 • Academy of Religion and Mental Health
 • New York State Association of the Professions
 • The Academy of Psychosomatic Medicine
 • Schizophrenia Foundation of New York State (Board of Directors; Medical Advisor)
 • The Attitudinal Healing Center of Long Island (Board of Directors; Medical Advisor)
 • North Nassau Mental Health Center (Director Emeritus)
 • Medical Society of the Brunswick Hospital (Director of Psychiatric Research)
 • Attending Staff, Gracie Square Hospital
 • Youth Consultation Services, Episcopal Dioceses, Long Island (Psychiatric Consultant)
 • Editorial Board, Journal of Orthomolecular Psychiatry
 • Editorial Board, Journal of Schizophrenia
 • Editorial Board, (Alcoholism), Journal of Psychotherapy
 • American Schizophrenia Association (Scientific Advisory Board)
 • National Society for Autistic Children (Professional Advisory Board)
 • Long Island Council on Alcoholism
 • The Federation of Mental Health Centers (Co-founder)
 • American Medical Society on Alcoholism
 • Arizona Medical Society
 • Arizona Psychiatric Society
 • Brunswick House (Director of Research, Alcoholism)
 • The National Acupuncture Research Society
 • American Geriatric Society
 • International Council on Applied Nutrition
 • The Academy of Preventive Medicine
 • Canadian Psychiatric Association (Associate Member)
 • American Society for Psychological Research
 • Monroe Institute for Applied Science
 • International Kirlian Research Association
 • National Council on Alcoholism
 • The Association for the Advancement of Psychotherapy
 • The Society for the Study of Addictions
 • American Institute for Scientific Communications (Co-founder)
 • International Society for General Semantics
 • Consultant on Alcoholism, U.S. Department of Health, Education, and Welfare
 • American Ontoanalytic Association
 • Consultant, New York Foundling Hospital
 • New York Paleontological Society
 • Consultant, Operation Hotline

Non-Medical Memberships

 • The First Zen Institute of America, 1960
 • The Institute for Applied Spiritual Studies (Founder, Chairman), 1983
 • Institute for Advanced Spiritual Research, Inc. [501© (3) Public Charity], 1983
 • Sovereign Order, St John of Jerusalem, 1995
 • Devotional Nonduality Community (Founder, 2003)
Sortează după:
Adevăr versus Falsitate - Cum le putem diferenţia
Adevărul, ca şi imaginile de pe Marte, este un fel de carte Rorschach în care oamenii îş..
49.00LEI 42.61LEI
Fără TVA: 40.58LEI
Colecţia David R. Hawkins
Transport gratuit! https://www.edituracarteadaath.ro/livrare https://www.edituracarteadaath...
325.00LEI 282.61LEI
Fără TVA: 269.15LEI
Descoperirea Prezenţei lui Dumnezeu - nondualitate devoţională
Stările subiective ale misticului au prezentat un mare interes dintotdeauna dar, din punct de vedere..
31.00LEI 26.95LEI
Fără TVA: 25.67LEI
Letting Go - Calea renunțării
Letting Go descrie un instrument simplu şi eficient cu ajutorul căruia să ne putem  despri..
52.00LEI 43.48LEI
Fără TVA: 41.41LEI
Ochiul Sinelui - de care nimic nu se poate ascunde
Ochiul Sinelui De care nimic nu se poate ascunde David R. Hawkins, MD., PhD • d..
36.00LEI 31.31LEI
Fără TVA: 29.82LEI
Putere versus Forţă
PUTERE VERSUS FORŢĂ Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman Dr. DAVID R. HAWKINS, doctor ..
36.00LEI 31.31LEI
Fără TVA: 29.82LEI
Sinele - Realitate şi Subiectivitate
“Sinele: Realitate şi Subiectivitate” concluzionează prezentarea unei de mult prezise&nb..
42.00LEI 36.52LEI
Fără TVA: 34.78LEI
Transcenderea nivelurilor conştiinţei - Scara spre Iluminare
Pornind de la binecunoscuta hartă a nivelurilor conştiinţei prezentată de autor încă din 1995,..
39.00LEI 33.90LEI
Fără TVA: 32.29LEI
Vindecare si recuperare
“Toate bolile sunt fizice, mentale şi spirituale, iar nivelurile cele mai înalte ale vin..
39.99LEI 34.79LEI
Fără TVA: 33.13LEI
Editura Cartea Daath © 2020